De fiscale regels inzake de pensioenen van de tweede pijler, zullen in 2012 op verschillende vlakken aangepast worden.
Diensten verricht door notarissen en gerechtsdeurwaarders zijn sinds 1 januari 2012 onderworpen aan 21% btw.
Sinds 1 januari 2012 is een nieuwe regeling voor de berekening van het voordeel van alle aard op bedrijfswagens van kracht.
De fiscale gunstregels inzake energiebesparende uitgaven worden drastisch verminderd.