Zelfstandige

Uw financiële toekomst in balans.

Als zelfstandige bedrijfsleider bent u dagelijks hard in de weer om de toekomst van uw bedrijf veilig te stellen.

Maar hebt u ook voldoende oog voor uw eigen financiële toekomst ?

Straks met pensioen : leven of overleven ?

Het wettelijk pensioen voor zelfstandigen is beperkt. Met gemiddeld minder dan 1.000 euro per maand geraakt u niet ver ! Wordt het na uw pensioen een kwestie van leven of overleven ? Dat zal in hoofdzaak afhangen van uw eigen spaarinspanningen.

Tijdig uit de startblokken.

Zelf een aanvullend pensioen opbouwen is een noodzaak.

Maar dat mag uiteraard niet ten koste gaan van uw andere plannen. Zorg voor een goede balans en plan tijdig uw financiële toekomst. Verloren tijd haalt u nog moeilijk in.

Privé of via uw vennootschap ? De fiscus spaart mee.

  • Via uw vennootschap
  • 

De premies die de vennootschap betaalt voor een groepsverzekering of individuele pensioentoezegging ( IPT ), zijn volledig fiscaal aftrekbaar als bedrijfskost.

Op deze wijze kan u een aanvullend pensioen opbouwen dat, samen met het wettelijk pensioen, maximaal 80 % van uw laatste normale jaarlijkse bezoldiging mag bedragen.

  • Privé
  • 

Voor zelfstandigen is het vrij aanvullend pensioen voor zelfstandigen ( VAPZ ) dé pensioenformule bij uitstek. Binnen de wettelijk vastgelegde grenzen zijn de VAPZ-bijdragen integraal aftrekbaar als bedrijfskost in de Personen Belasting. Dat levert u al snel een persoonlijk belastingvoordeel van 50 % op.

Doordat de belastbare inkomsten dalen, dalen tevens uw verplichte sociale bijdragen, wat u nog eens extra tot 20 % voordeel kan opbrengen.

Privé kunt u een contract VAPZ perfect combineren met een contract pensioensparen en/of langetermijnsparen. Deze formules leveren eenzelfde fiscaal voordeel op. De fiscus betaalt u 30 % van de premie terug in de vorm van een belastingvermindering.

  •  Bijzondere categorie : arts, tandarts, apotheker of kinesitherapeut
  • 

Als beoefenaar van een vrij beroep van vermelde specialiteit, hebt u recht op een jaarlijkse tegemoetkoming van het RIZIV. Die bijdrage moet u gebruiken voor een aanvullend pensioen, een vervangingsinkomen of een combinatie van beiden.